Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas je udělen společnosti Adentech s.r.o., se sídlem Lindnerova 1610/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 05444233 (dále jen „společnost Adentech“), podle čl. 7 ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Společnost Adentech je provozovatelem webové aplikace na portálu www.svleknime.cz (dále jen „aplikace“). Po registraci do aplikace a vytvoření uživatelské účtu má každý uživatel, který nabízí materiál, možnost jednak tento materiál nahrát do aplikace, a dále jej prostřednictvím aplikace zasílat jednotlivým zájemcům.

Uživatel tímto uděluje společnosti Adentech souhlas k tomu, aby jako správce osobních údajů zpracovávala veškeré osobní údaje, které jsou obsaženy v materiálu nahraném do nebo zaslaném prostřednictvím aplikace. Osobní údaje budou zpracovány za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi uživatelem a společností Adentech, zejména za účelem provozování aplikace ze strany společnosti Adentech, možnosti plnohodnotného užívání aplikace a jejích funkcionalit ze strany uživatele, a za účelem poskytnutí možnosti plnění smlouvy mezi uživatelem a zájemcem o tento materiál (zprostředkovaná smlouva).

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. V případě, že souhlas nebude udělen, však nebude možné výše uvedené osobní údaje zpracovávat. To znamená, že uživatel nebude mít možnost tyto osobní údaje (resp. materiál) do aplikace nahrávat nebo prostřednictvím aplikace zasílat.

Uživatel může poskytnutý souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím emailové zprávy zaslané na adresu info zavináč svleknime tečka cz. Odvolání souhlasu je možné učinit rovněž prohlášením zaslaným na adresu sídla společnosti Adentech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před odvoláním. V případě odvolání souhlasu nebude společnost Adentech výše uvedené osobní údaje dále zpracovávat a tyto osobní údaje budou vymazány a uživateli bude zrušen uživatelský účet.

Tento souhlas je udělen prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to pomocí webového formuláře.